Srpski English

Održavanje trafo stanica

Održavanje trafo stanica

Godišnja revizija i servis trafo stanice je pored zakonske obaveze neophodna kako bi se preventivno pregledali i izmerila funkcionalnost  svih delova opreme u trafo stanici.

U slučaju havarijskih situacija, kada ostanete bez napona, možete se uvek i u svako doba osloniti na nas. Naše stručne ekipe Vam stoje na raspolaganju da najsavremenijom opremom na licu mesta izvrše dijagnostiku i otklanjanje kvara kako bi Vam omogućili nesmetano napajanje električnom energijom.

Po potrebi, Vaš havarisani transformator možemo zameniti našim za vreme otklanjanja kvara na njemu.

Pored toga, da do ovakvih situacija ne bi došlo, nudimo preventivno godišnje održavanje trafo stanica kojom prilikom kroz izveštaje ukazujemo na uočene nedostatke i predlažemo rešenja.

U radove na održavanju spada:

 1. Provera rada zaštite transformatora (Buholc relea i kontaktnog termometra) kao i prorad zaštite transformatora, delovanjem Buholc relea na isključenje VN glavnih rastavljača snage transformatora
 2. Pregled opreme za uzemljenje sa merenjem otpora uzemljenja
 3. Termovizijsko snimanje električnih instalacija sa prikazom potencijalno loših mesta, spojeva i sl.
 4. Revizija i čišćenje kablovskih završnica VN i NN razvoda i izolatora s pritezanjem spojnih mesta. Detaljno  čišćenje trafostanica od prašine i paučine
 5. Kontrola zaptivenosti transformatorskih sudova, provera svih zaptivača sa čišćenjem gornjih ploča, izolatora i priključaka transformatora.
 6. Istakanje ulja sa donjih slavina transformatora, uzimanje uzoraka trafo ulja za ispitivanje, merenja dielektričnih probojnosti u našoj laboratoriji. Nalivanje istočenog trafo ulja u konzervatore transformatora, a po potrebi, dolivanje našeg novog trafo ulja u količini koja je potrebna.
 7. Određivanje prisustva PCB ulja (piralena) u trafo ulju indikativnom metodom sa CLOR-N-OIL 50 kompletom.
 8. Zamena silika-gela u sušionicima vazduha transformatora.
 9. Ispitivanje zaštita na SN i NN postrojenju
 10. Provera rada i čišćenje NN prekidača sa proverom rada  polužno opružnog pogona, provera rada mehanizma za uključenje – isključenje prekidača sa pritezanjem priključaka.
 11. Sastavljanje i dostavljanje Ispitnih listova, tehničkog izveštaja i stručnog nalaza o izvršenom servis Vaših TS.