Srpski English

Izgradnja i rekonstrukcija trafo stanica

 
Na zahtev korisnika i na osnovu tehničkih uslova dobijenih od nadležne elektrodistribucije, radimo rekonstrukcije postojećih trafo stanica (zamena zastarele opreme, povećanje snage i sl.) napona 10/20kV po sistemu ključ u ruke od projekta do ispitivanja i puštanja u rad.

Takođe radimo i izgradnju novih trafo stanica po istom principu ključ u ruke, a sve uz stalnu koordinaciju sa nadležnom elektrodistribucijom.