Srpski English

Železnički program

remont-transformatora-zeleznicki

Od 1975. godine remontujemo i po potrebi premotavamo transformatore sa elektromotornih vozova, kao i transformatore i prigušnice sa električnih lokomotiva serija 441, 444 i 461.

Takođe radimo radionički remont i intervencije na terenu na transformatore u elektro-vučnim podstanicama snage 7.5 MVA, napona 110/25 kV.