Srpski English

Remont transformatora 110KV

 

Na 110/x kV transformatorima, osim opšte revizije , radimo i posebnu reviziju regulacione sklopke ( MR, HUNDAI, ELIN,…),
sa zamenom kontakata, opruga, i drugih pripadajućih delova.
Vršimo zamene  teretnih sklopki uz potrebna prilagodjenja, na terenu ili u fabrici.
Radimo zamenu ili reviziju i svih drugih elemenata kao sto su izolatori, radijatori,Buholc rele-i,kontaktni termometri,…
Posebno uspesno smo vršili sušenje /dosušivanje aktivnog dela energetskih transformatora na terenu, bez troškova transporta.